Contributie, Betalingen en Lid worden

Welkom op de website van ATC-buiten.
ATC-Buiten is een gezellige tennisvereniging die in 1985 is opgericht. In de loop der jaren zijn we gegroeid naar negen all-weather Probounce- en twee all-weather French Court banen.

Wat kunt u bij ons verwachten, een kleine greep;

Er kan bij ons het hele jaar getennist worden.
Wij kennen diverse soorten lidmaatschappen.
Er wordt op elk niveau lesgegeven.
Er is voldoende ruimte om vrij te spelen.
Er zijn voldoende toernooien maar u kunt ook zonder afspraak komen en gezellig ingedeeld worden op een van de Toss dagen.
Grote groep jeugd spelers met vele activiteiten.

Enkele lidmaatschappen;

Seniorlid, standaard lidmaatschap met alle tijden speelrecht.
Dag lidmaatschap voor 60+
Winter lidmaatschap met mogelijkheid tot deelname aan de gezellige interne wintercompetitie
Proef lidmaatschap voor twee maanden met of zonder twee proef tennislessen.
Bij ATC staat gezelligheid voorop en we verwelkomen graag beginners, herstarters of meer ervaren spelers/speelsters.
Meer informatie en formulieren vindt u onderstaand.


***


Inschrijven:

Gebruik het online inschrijf formulier. De ledenadministratie zal zo spoedig mogelijk contact opnemen voor verdere afhandeling.
Het aanmelden versnelt als u direct het Automatische incasso direct aanvinkt.  

***
 
 
Actie Proeflidmaatschap

Twijfelt u nog? Dan is er de mogelijk om een proef lidmaatschap te nemen.
Er kan gekozen worden voor een, meer info hier: proef lidmaatschap met of zonder twee tennislessen.

Aanmelden kan via dit  aanmeldformulier voor het proeflidmaatschap. Selecteer Proeflidmaatschap met of zonder twee proeflessen. 
Het proeflidmaatschap eindigt automatisch na twee maanden en kan slechts éénmaal worden aangegaan.

Mocht u het proeflidmaatschap om willen zetten in een definitief lidmaatschap, dan worden maximaal € 35,- van de kosten van het proef lidmaatschap verrekend met de nog te betalen contributie. 
 
Contributie + Prijzen
 
Prijzen en voorwaarden Seizoen 2023-2024
Het contributiejaar loopt telkens van 1 april tot en met 31 maart
 
Soort lidmaatschap kosten Omschrijving lidmaatschap
senioren € 220,00 Geboren vóór 1-1-2003
senioren 60+ daglid € 180,00 Geboren vóór 1-1-1961, speelrecht tot 18hr, w-end tot 20hr00
studenten** € 150,00 **
junioren t/m 17 jr met seniorenspeelrecht € 170,00 Junioren t/m 17 jaar met seniorenspeelrecht, geb.datum tussen 1-1-2003 en 31-12-2007
junioren t/m 17 jaar € 121,00 Junioren t/m 17 jaar alleen overdag tot 19:00 uur, geb.datum tussen 1-1-2003 en 31-12- 2007
junioren t/m 12 jr € 102,00 geb.vanaf 1-1-2008 speelrecht tot 19:00 uur
gezinslid € 80,00 Indien beide ouders/verzorgers volledig lid zijn, krijgen kinderen t/m 12 jaar korting
Donateur € 40,00  
Blessure € 40,00  
Winterlid senioren * € 95,00 Van 1-10 t/m 31-3 dit lidmaatschap eindigt automatisch zonder opzegging
Winterlid junioren * € 70,00 Van 1-10 t/m 31-3 dit lidmaatschap eindigt automatisch zonder opzegging
Proeflidmaatschap Senioren incl. 2 tennislessen € 55,00 Proeflidmaatschap senioren inclusief 2 tennislessen geboren vóór 1-1-2003
Proeflidmaatschap Senioren zonder tennislessen € 35,00 Proeflidmaatschap senioren zonder tennisles geboren vóór 1-1-2003
 

* Winterleden zijn € 20,-- borg verschuldigd voor gebruik spelerspas, welke borg bij inlevering pas wordt terugbetaald.

**(17 jaar en ouder, volledig dagonderwijs volgend en jaarlijks verplichte overlegging van school/studentenpas van een voltijd studie bij een dagonderwijsinstelling)

N.B.
Ieder nieuw lid (behalve winterlid) is éénmalig € 20,- inschrijfgeld verschuldigd.
Bij gelijktijdige inschrijving van meerdere nieuwe leden op één woonadres is men slechts éénmaal € 20,- inschrijfgeld verschuldigd.
Senioren zijn € 30,- borg voor de bardiensten verschuldigd.
Bij inschrijving tijdens het jaar wordt de contributie tijdsevenredig verminderd.
* Winterleden zijn € 20,- borg verschuldigd voor gebruik spelerspas, welke borg bij inlevering pas wordt terugbetaald.
 

Introducés

In het afhangsysteem is het mogelijk om voor een introducé te reserveren. Bij het onderdeel Speler toevoegen staat de optie “Introducé toevoegen”. Klik op het plusje en vul de naam in van je gast en een geldig email adres (van je gast of van jezelf). 

Per reservering in het afhangsysteem kan je maximaal 3 introducées invoeren.
De kosten per introducé zijn € 6,- per dag. Je kan, nadat je hebt gespeeld, herhaaldelijk opnieuw afhangen met een introducé.

De kosten worden eens per kwartaal via automatische incasso afgeschreven van je rekeningnummer dat bij de ledenadministratie bekend is. 

ATC-Buiten is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die een introducé oploopt tijdens het betreden van het park en de tennisbaan.
Als je een introducé uitnodigt ga je akkoord met deze voorwaarden.
 
Algemene voorwaarden
Op deze inschrijving zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging van toepassing.
Het huishoudelijk reglement kunt u hier inzien, de statuten liggen op verzoek ter inzage in het clubhuis.
 
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot het bestuur.
 
Voor nadere informatie over contributie kunt u zich wenden tot ledenadministratie.
 
Meer info over tennislessen is te vinden bij de tennisschool TAA die onze lessen verzorgt
 
Meer info over het Jeugdfonds Sport & Cultuur vind je hier.
 
Senioren zijn verplicht op grond van de huishoudelijke reglementen een aantal bardiensten per jaar te draaien. Hiervoor wordt verwezen naar de bardienstreglementen ( in het huishoudelijk reglement ).
Het is mogelijk de bardiensten af te kopen. Meer informatie hierover klik hier.
 
 
Betaling
U ontvangt in januari een email met de te betalen contributie. Incasso van de contributie zal op 28 februari plaatsvinden.
Betaalt u niet via automatische incasso, dan verzoeken wij u om de contributie vóór 28 februari over te maken op rekening van: Rabobank NL89 RABO 0321 0899 87 t.n.v. ATC Buiten.
Bij betaling ná 28 februari worden 5.00 euro kosten in rekening gebracht. (Dit geldt niet voor incassobetaling).
Wilt u alsnog via automatische incasso betalen stuur dan machtigingsformulier in.
 
Lidmaatschap stoppen
Leden die niet langer lid van onze vereniging willen blijven, moeten uiterlijk op 31 januari hun lidmaatschap voor het aankomende seizoen schriftelijk opzeggen.
U ontvangt altijd een bevestiging van uw opzegging binnen de volgende termijn: 3 werkdagen per email.
Heeft u géén bevestiging ontvangen, dan is is uw opzegging niet bij ons aangekomen en daarmee niet geldig. Neem dan direct contact op met de ledenadministratie om misverstanden te voorkomen.
 
Andere vragen?
Heeft u verder nog vragen stuur dan gerust een email naar de ledenadministratie.
Hopelijk mogen wij u binnenkort op de tennisbaan verwelkomen.
Met vriendelijke groet,
ATC-Buiten

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 36 532 2522

ATC-Buiten

Dwangmolenstraat 20
1333 GW Almere

KVK-nummer

40061538