Bardiensten

Afkoopregeling bardiensten ATC-Buiten

In de Algemene Leden Vergadering van  21 januari 2016 is besloten, dat vanaf het seizoen 2016/2017 de leden de gelegenheid hebben om de bardiensten af te kopen.
Het liefst zien we dat alle leden zélf hun bardienst draaien, je bent tenslotte lid van een vereniging en we runnen samen de club!! De leden die écht geen bardienst kunnen of willen draaien, kunnen voor €30,00 per bardienst hun bardienst overdragen aan een betaalde bardienstvrijwilliger.

Dit overdragen van bardiensten is op basis van beschikbaarheid en vrijwilligheid. De betaalde bardienstvrijwilligers kunnen dus ook “nee” zeggen. En is er geen betaalde bardienstvrijwilliger (meer) beschikbaar, dan moet je zelf de bardienst draaien of trachten te ruilen met een ander lid.

BELANGRIJK:
De voorwaarden zijn:
• Je vult eerst zelf je bardiensten in, anders krijg je geen spelerspas.
• Je vraagt zélf iemand uit de lijst met betaalde bardienstvrijwilligers om tegen betaling je bardienst over te nemen.
• Je geeft van tevoren (zo snel mogelijk en liefst uiterlijk een week van tevoren) aan de barcoördinator door wie je bardienst overneemt ([email protected]). De barcoördinator neemt de naam van de vervanger op in het bardienstrooster. Degene die in het bardienstrooster staat is altijd verantwoordelijk voor het draaien van de bardienst.
• Je betaalt vooraf de afkoopsom aan ATC-Buiten op IBAN nummer:
NL18 RABO 0301 0512 59 o.v.v. “afkoop bardienst” en daarachter de datum waarop de bardienst betrekking heeft (bijv. afkoop bardienst 3-10-2014)

BETAALDE BARDIENSTVRIJWILLIGERS
Op de website staat een lijst met namen en telefoonnummers van mensen die hiervoor benaderd kunnen worden. (Je moet hier voor ingelogd zijn).

WIL JE BETAALDE BARDIENSTVRIJWILLIGER WORDEN
Wil je ook betaalde bardienstvrijwilliger worden en mogen andere leden jou bellen als ze zelf hun bardienst niet willen/kunnen doen?
Daaraan verbinden we wel wat voorwaarden. We zetten namelijk het liefst mensen in die graag en met plezier een goede gastvrouw/gastheer willen zijn. Uiteraard beschik je over het IVA certificaat, weet je hoe alles werkt achter de bar (of ben je bereid dit te leren) en vind je het leuk om het gezellig te maken.
De vergoeding per bardienst is voor leden tot 23 jaar € 2,50 per uur. Voor leden van 23 jaar en ouder is de vergoeding € 4,50 per uur (max. € 150,00 per maand en € 1500,00 per jaar).
Deze bedragen zijn conform de fiscale regelgeving op het gebied van vergoedingen binnen vrijwilligerswerk. Het verschil tussen het aan de bardienstvrijwilliger betaalde bedrag en het afkoopbedrag komt ten goede aan ATC-Buiten.
Heb je interesse, neem dan contact op met de barcommissie. ([email protected])

 

IVA cursus voor de barvrijwilliger

Je hoeft niet urenlang te studeren, je kunt online een vragenlijst invullen (duurt 15 à 20minuten), die jou na afloop een certificaat oplevert.

Er zijn al vele certificaten binnen. IVA staat voor Instructie Verantwoord Alcohol schenken en iedereen die bardienst vervuld moet in principe een IVA certificaat hebben. NOC-NSF biedt nu sportverenigingen een GRATIS online cursus aan, waarmee je in circa 20 minuten een certificaat kan behalen.
Het bestuur verzoekt de seniorleden, die dit jaar bardienst gaan vervullen, deze online cursus via internet te volgen. Het is eenvoudig, kost niet veel tijd en je helpt de club om aan de overheidsregels te kunnen voldoen.
Ga naar: https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/ maak een account aan, doorloop de cursus en sluit af met de toets.

Heb je het certificaat behaald, stuur die dan even naar [email protected]
Onze vereniging is verplicht een registratie bij te houden van alle seniorleden die de IVA toets succesvol hebben doorlopen. En vanaf 1 april 2020 ben je niet langer speel gerechtigd binnen ATC als je het certificaat nog niet behaald hebt.

Je kunt de online cursus thuis doen of tijdens je bardienst op de PC achter de bar.

Alle geslaagden gefeliciteerd met jullie IVA certificaat en bedankt hiervoor!

Je helpt de club hier enorm mee.

 
 
Extra informatie:

Ouders van jeugdleden en leden, die in de gelegenheid zijn om op werkdagen overdag bardiensten te draaien, verzoeken wij dringend om in ieder geval minimaal één dagdeel (ochtend of middag) bardienst te draaien tijdens de weken van de jeugdclubkampioenschappen en jeugdtoernooien.

Nieuwe bardienst op een aantal vrijdagavonden die telt voor 2 bardiensten.
Op de vrijdagavonden tijdens de voor- en najaarscompetitie is er bardienst nodig van 18.30 tot 24.00 uur. Dit is een lange en drukke dienst. Besloten is om deze bardienst als 2 bardiensten te tellen. In de barboekplanner vind je deze diensten in april, mei en juni en in september en oktober.

 

* voor 2018 bardienstreglement:

Vrijwilligers, bestuurs- en commissieleden, waren vrijgesteld van de bardienstverplichting. Aangezien het aantal seniorleden is afgenomen en hierdoor niet voldoende bardiensten beschikbaar zijn, is deze vrijstelling teruggedraaid en worden deze leden verplicht om één bardienst in te plannen.

Indien u geen of minder bardiensten wenst te draaien, dan is er de mogelijk om de verplichte bardiensten af te kopen voor € 30,-- per bardienst. Het dan verschuldigde bedrag dient u te betalen voordat u de ledenpas in ontvangst kunt nemen. Betalen kan door het verschuldigde bedrag over te maken naar de bankrekening van ATC-Buiten (NL18 RABO 0301 0512 59) ovv “afkoop bardienst” en vermelding van uw naam, maar ook op de pasjes afhaaldag kan het bedrag per pin voldaan worden.

Zelf plannen:

Login op de website van ATC-Buiten, klik rechtsboven en ga dan naar de TAB Diensten. Kies rechtsboven verschillende views.

Je kan ook de KNLTB Club App gebruiken voor plannen avn diensten, dit staat onder het nieuws op de startpagina van de app. (Dienstenplanner)

Vriendelijk verzoek van de barcommissie om alléén in urgente gevallen vragen over bardiensten te stellen dit kan op [email protected]
Vragen over website, inlog of bereiken barboek, mail dan de website beheerder.


Competitie Teams Bardiensten
Inschrijfformulier voor het invullen van de bardiensten.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 36 532 2522

ATC-Buiten

Dwangmolenstraat 20
1333 GW Almere