Contributie, Betalingen en Lid worden

Welkom op de website van ATC-buiten.
ATC-Buiten is een gezellige tennisvereniging die in 1985 is opgericht. In de loop der jaren zijn we gegroeid naar negen all-weather Probounce- en twee all-weather French Court banen.

Wat kunt u bij ons verwachten, een kleine greep;

Er kan bij ons het hele jaar getennist worden.
Wij kennen diverse soorten lidmaatschappen.
Er wordt op elk niveau lesgegeven.
Er is voldoende ruimte om vrij te spelen.
Er zijn voldoende toernooien maar u kunt ook zonder afspraak komen en gezellig ingedeeld worden op een van de Toss dagen.
Grote groep jeugd spelers met vele activiteiten.

Enkele lidmaatschappen;

Seniorlid, standaard lidmaatschap met alle tijden speelrecht.
Dag lidmaatschap voor 60+
Winter lidmaatschap met mogelijkheid tot deelname aan de gezellige interne wintercompetitie
Proef lidmaatschap voor twee maanden met of zonder twee proef tennislessen.
Bij ATC staat gezelligheid voorop en we verwelkomen graag beginners, herstarters of meer ervaren spelers/speelsters.
Meer informatie en formulieren vindt u onderstaand.


***


Inschrijven:

Gebruik het online inschrijf formulier. U krijgt een bevestiging na het versturen en de ledenadministratie zal zo spoedig mogelijk contact opnemen voor verdere afhandeling.
Mocht u het inschrijf formulier zelf willen printen en versturen dan kan dit aanmeld formulier gebruikt worden.
Het aanmelden versnelt als u direct het Automatische incasso formulier mee stuurt.

***
 
 
Actie Proeflidmaatschap

Twijfelt u nog? Dan is er de mogelijk om een proef lidmaatschap te nemen.
Er kan gekozen worden voor een proef lidmaatschap met of zonder twee tennislessen.

Aanmelden kan via dit  aanmeld formulier voor het proef lidmaatschap, om te downloaden rechter muis toets gebruiken.
Het proef lidmaatschap eindigt automatisch na twee maanden en kan slechts éénmaal worden aangegaan.

Mocht u het proef lidmaatschap om willen zetten in een definitief lidmaatschap, dan worden maximaal € 35,- van de kosten van het proef lidmaatschap verrekend met de nog te betalen contributie. 
 
Contributie + Prijzen
 
Prijzen en voorwaarden Seizoen 2019-2020
Het contributiejaar loopt telkens van 1 april tot en met 31 maart
 
Soort lidmaatschap kosten Omschrijving lidmaatschap
senioren €197,00 Geboren vóór 1-1-2002
senioren 60+ daglid €160,00 Geboren vóór 1-1-1960
studenten** €133,50 **
junioren t/m 17 jr met seniorenspeelrecht €154,00 Junioren t/m 17 jaar met seniorenspeelrecht, geb.datum tussen 1-1-2002 en 31-12-2006
junioren t/m 17 jaar €108,00 Junioren t/m 17 jaar alleen overdag tot 19:00 uur, geb.datum tussen 1-1-2002 en 31-12- 2006
junioren t/m 12 jr €90,00 geb.vanaf 1-1-2007 speelrecht tot 19:00 uur
gezinslid €72,00 Indien beide ouders/verzorgers volledig lid zijn, krijgen kinderen t/m 12 jaar korting
Donateur €35,00  
Blessure €35,00  
Winterlid senioren * €85,00 Van 1-10 t/m 31-3 dit lidmaatschap eindigt automatisch zonder opzegging
Winterlid junioren * €60,00 Van 1-10 t/m 31-3 dit lidmaatschap eindigt automatisch zonder opzegging
Proeflidmaatschap Senioren incl. 2 tennislessen €55,00 Proeflidmaatschap senioren inclusief 2 tennislessen geboren vóór 1-1-2002
Proeflidmaatschap Senioren zonder tennislessen €35,00 Proeflidmaatschap senioren zonder tennisles geboren vóór 1-1-2002
Vervangende pas €5,00 Neem hiervoor contact op met de ledenadministratie
 

* Winterleden zijn € 20,-- borg verschuldigd voor gebruik spelerspas, welke borg bij inlevering pas wordt terugbetaald.

**(17 jaar en ouder, volledig dagonderwijs volgend en jaarlijks verplichte overlegging van school/studentenpas van een voltijd studie bij een dagonderwijsinstelling)

N.B.
Ieder nieuw lid (behalve winterlid) is éénmalig € 20,-- inschrijfgeld verschuldigd.
Bij gelijktijdige inschrijving van meerdere nieuwe leden op één woonadres is men slechts éénmaal € 20,-- inschrijfgeld verschuldigd.
Senioren zijn € 30.- borg voor de bardiensten verschuldigd.
Bij inschrijving tijdens het jaar wordt de contributie tijdsevenredig verminderd.
 
Algemene voorwaarden
Op deze inschrijving zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging van toepassing.
Het huishoudelijk reglement kunt u hier inzien, de statuten liggen op verzoek ter inzage in het clubhuis.
 
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot het bestuur.
 
Voor nadere informatie over contributie kunt u zich wenden tot ledenadministratie.
 
Meer info over tennislessen is te vinden bij de tennisschool TAA die onze lessen verzorgt
 
Senioren zijn verplicht op grond van de huishoudelijke reglementen een aantal bardiensten per jaar te draaien. Hiervoor wordt verwezen naar de bardienstreglementen ( in het huishoudelijk reglement ).
Het is mogelijk de bardiensten af te kopen. Meer informatie hierover klik hier.
 
 
Betaling
U ontvangt in januari een email met de te betalen contributie. Incasso van de contributie zal op 28 februari plaatsvinden.
Betaalt u niet via automatische incasso, dan verzoeken wij u om de contributie vóór 28 februari over te maken op rekening van: Rabobank NL89 RABO 0321 0899 87 t.n.v. ATC Buiten.
Bij betaling ná 28 februari worden 5.00 euro kosten in rekening gebracht. (Dit geldt niet voor incassobetaling).
Wilt u alsnog via automatische incasso betalen stuur dan machtigingsformulier in.
 
Lidmaatschap stoppen
Leden die niet langer lid van onze vereniging willen blijven, moeten uiterlijk op 30 Januari van het jaar voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar (=kalenderjaar) hun lidmaatschap schriftelijk opzeggen.
U ontvangt altijd een bevestiging van uw opzegging binnen de volgende termijn: 3 werkdagen per email.
Heeft u géén bevestiging ontvangen, dan is is uw opzegging niet bij ons aangekomen en daarmee niet geldig. Neem dan direct contact op met de ledenadministratie om misverstanden te voorkomen.
 
Andere vragen?
Heeft u verder nog vragen stuur dan gerust een email naar de ledenadministratie.
Hopelijk mogen wij u binnenkort op de tennisbaan verwelkomen.
Met vriendelijke groet,
ATC-Buiten

Vragen?

logo

E-mail

ledenadm@atc-buiten.nl

Telefoon

+31 36 532 2522

ATC-Buiten

Dwangmolenstraat 20
1333 GW Almere