22e Recreantencompetitie 2019

22e Recreantencompetitie

Van de recreantencommissie

Evenals vorige jaren willen we in 2019 de recreanten weer uitnodigen om een aantal zaterdagavonden in de recreantencompetitie gezellig met elkaar een balletje te slaan. We doen dit in de zelfde opzet als vorig jaar met teams. Na afloop van de recreantencompetitie 2018 hebben we een enquête onder de deelnemers gehouden, waarin de voor- en tegenstanders van de nieuwe opzet elkaar redelijk in evenwicht hielden. Omdat iets nieuws altijd even wennen is, hebben we besloten in ieder geval nog een jaar met de teams verder te gaan. Een korte beschrijving van deze opzet wordt hieronder gegeven. We blijven ook ‘s avonds na afloop van de wedstrijden van de KNLTB zaterdagcompetitie onze wedstrijden spelen, in principe om de week. We gebruiken dit jaar in totaal weer 6 zaterdagen vanaf begin maart tot eind mei. Inschrijving is mogelijk voor alle seniorleden (ook competitiespelers en dagleden) met speelsterkte 7, 8 en 9. Het is wel de bedoeling, dat de deelnemers het edele tennisspel enigszins beheersen en de spelregels kennen. Om misverstanden te voorkomen nog de mededeling, dat inschrijving alleen mogelijk is voor leden van ATC Buiten.

Deelnemers worden ingedeeld in vaste teams van 4 personen. Voor elke speelavond worden de teams tegen elkaar ingedeeld. Een team speelt de hele avond tegen het zelfde team. (Bijv.: team A speelt een avond tegen Team B). Er worden elke avond 4 partijen gespeeld door elk team te beginnen met 2 mixdubbels en daarna een damesdubbel en een herendubbel. Alle partijen worden samengespeeld met partners uit het eigen team.
Deelnemers mogen zich als team opgeven maar ook als koppel of individueel. Geef je je als koppel op, dan word je ook als koppel in een team ingedeeld. De organisatoren proberen uit de inschrijvingen 10 teams te formeren bij voorkeur bestaande uit 2 dames en 2 heren. Als ons dit niet lukt, kan een team ook een andere samenstelling hebben bijv.: 1 heer en 3 dames. De bedoeling is wel dat inschrijvingen zo veel mogelijk gedaan worden met gemengde koppels. Deze koppels krijgen ook voorrang boven dameskoppels bij de inschrijving, ook als ze later binnenkomen. Verder is het tijdstip van inschrijving bepalend voor deelname bij een teveel aan inschrijvingen. Er zijn 6 speeldagen. Elke speeldag worden de aanwezige teams tegen elkaar ingedeeld, waarbij wij proberen het krachtsverschil tussen de beide tegen elkaar ingedeelde teams niet te groot te laten zijn.
Aan het begin van de avond wordt aan ieder tweetal bij elkaar ingedeelde teams één wedstrijdformulier uitgereikt, waarop de zelf bedachte teamnamen worden vermeld en de namen van de spelers. De twee teams vullen hier in gezamenlijk overleg de uitslagen van de 4 partijen op in. Per team worden alle gewonnen punten bij elkaar opgeteld en op het formulier vermeld. Aan het einde van de avond worden de ingevulde formulieren ingeleverd bij de organisatoren.
Men ontvangt alleen per team punten. Voor het eindklassement tellen alleen de 4 hoogste teamscores (avonden) mee. Een team ontvangt per overwinning 2 punten, voor een gelijkspel 1 punt en voor een nederlaag 0 punten. Een team kan dus maximaal per avond 8 punten halen. Gewonnen games tellen niet mee voor de stand behalve misschien, als teams het zelfde aantal punten hebben.
Voor het eindklassement worden alleen punten toegekend als het team met minimaal 3 van de 4 oorspronkelijke spelers aanwezig is geweest op de betreffende speelavond.
Als een team niet compleet is, proberen de organisatoren dit aan te vullen met spelers uit andere incomplete teams of spelers op de reservelijst. De organisatoren zoeken slechts invalspelers totdat er een door 4 deelbaar aantal spelers is.

Als je verhinderd bent, willen we dit graag tijdig (uiterlijk één week van te voren) weten, zodat de wedstrijdleiding een vervanger kan regelen. Bij een late verhindering indien mogelijk zelf een beschikbare vervanger zoeken en deze doorgeven aan de organisatie, die voor de definitieve bevestiging contact opneemt met de vervanger. Late verhinderingen altijd telefonisch doorgeven om zeker te stellen dat deze is doorgekomen.

LET OP! ER MOGEN MAXIMAAL 2 VERHINDERINGEN OPGEGEVEN WORDEN!

Inschrijven is mogelijk tot 2 maart 24.00 uur. Er kunnen maximaal 20 koppels (10 teams) meedoen. Zoals al gezegd, is het mogelijk om alleen in te schrijven. Er zijn altijd nog anderen die alleen ingeschreven hebben. Het inschrijfgeld is € 10 p.p. De wedstrijden beginnen om 20.00 uur, maar de eerste avond wordt iedereen om 19.30 uur verwacht. Ook dit jaar gaan we het na het tennissen erg gezellig maken met een hapje en een drankje, het laatste voor eigen rekening. De laatste ronde sluiten we zoals gewoonlijk af met een verrassingsmaaltijd.

De speeldata zijn 9 en 23 maart, 6 en 20 april, 11 en 25 mei. We spelen om de week en proberen de feestdagen en lange weekends zoveel mogelijk te vermijden.

De inschrijving is inmiddels gesloten.

Voor inlichtingen Trees & Andries de Jager (Tel. 5213079), Hans & Gerda Pingen (Tel. 5356324).

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 36 532 2522

ATC-Buiten

Dwangmolenstraat 20
1333 GW Almere