Corona protocol 30 september 2020

09 oktober 2020


Inleiding

Iedereen die op enigerlei wijze bij activiteiten van ATC-Buiten (waaronder trainingen, wedstrijden en sociale activiteiten) is betrokken, dus spelers, trainers, ouders en toeschouwers, dient zich strikt te houden aan de checklists en dit protocol. Alleen dan zijn we in staat om met elkaar te zorgen dat vrijspelen, trainen en de competitie op een veilige manier kunnen doorgaan.


Algemeen

De volgende (extra) maatregelen gelden in ieder geval voor de komende drie weken.

  • Vanaf 28 september 2020 18:00 uur is het clubhuis tot nader order gesloten.
  • De dameskleedkamer blijft toegankelijk en wordt genderneutraal ingezet.
  • Toegang tot clubhuis is alleen toegestaan met toestemming van het bestuur en zal alleen worden gegeven voor het uitoefenen van noodzakelijke functies.
  • Toeschouwers zijn niet welkom. Dit geldt voor vrijspelen, trainingen en wedstrijden. Om verwarring te voorkomen, is het ouders van jeugdspelers niet toegestaan om het tennispark te betreden, met uitzondering van ouders die noodzakelijke functies uitoefenen.
  • Wanneer sporters klaar zijn met hun wedstrijd vallen zij onder toeschouwers/ publiek.
  • Beperk het gebruik van de kleedkamer (incl douches) zo veel als mogelijk. Spoor je medespelers en tegenstanders aan om zich thuis om te kleden en te douchen.


Competitie

  • Ontvang je tegenstanders maximaal 10 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd.
  • Het is niet toegestaan om te schuilen in het clubhuis.
  • Neem je eigen eten en drinken mee, bestemd voor tussen twee wedstrijden door. Het is        nadrukkelijk niet de bedoeling om op het tennispark te blijven voor een gezellige nazit.
  • Verlaat het park direct na het spelen van de laatste partij en het invoeren van de standen.


Jeugd


Voor jeugdteams t/m 17 jaar die uit spelen gelden de regels van de ontvangende club.
Voor thuisspelende jeugdteams geldt dat per team een coach of begeleider aanwezig mag zijn.


Verantwoording


Als uitgangspunt voor dit en volgende protocollen geldt dat wij zoveel als mogelijk aansluiten bij de landelijke en regionale richtlijnen zoals die worden bekend gemaakt.
Wij realiseren ons dat voor sommige leden dit niet ver genoeg zal gaan en voor anderen te ver. Echter, aangezien wij geen experts zijn en ook geen expert-panel tot onze beschikking hebben, heeft het bestuur besloten richtlijnen zoals opgesteld door externe experts en deskundigen leidend te laten zijn voor protocollen van ATC-Buiten.


Vragen?
Heb je vragen? Mail [email protected] of kijk op

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

of op

https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/verenigingen/veelgestelde-vragen

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 36 532 2522

ATC-Buiten

Dwangmolenstraat 20
1333 GW Almere