Corona protocol 15 oktober 2020

18 oktober 2020


Inleiding

Iedereen die op enigerlei wijze bij activiteiten van ATC-Buiten (waaronder trainingen, wedstrijden en sociale activiteiten) is betrokken, dus spelers, trainers, ouders en toeschouwers, dient zich strikt te houden aan de checklists en dit protocol. Alleen dan zijn we in staat om met elkaar te zorgen dat vrijspelen en trainen op een veilige manier kunnen doorgaan.   De volgende (extra) maatregelen gelden tot nader order.  

 

Algemeen

Het clubhuis is gesloten. De dameskleedkamer blijft uitsluitend voor toiletgebruik geopend en wordt genderneutraal ingezet. Toegang tot clubhuis is alleen toegestaan met toestemming van het bestuur en zal alleen worden gegeven voor het uitoefenen van noodzakelijke functies. Verlaat na het tennissen het park direct. Het is niet toegestaan om met elkaar na afloop iets te eten/drinken op het park. Bij regen niet schuilen, maar het park direct verlaten. Toeschouwers zijn niet welkom bij vrijspelen en trainingen. Om verwarring te voorkomen, is het ouders van jeugdspelers niet toegestaan om het tennispark te betreden, met uitzondering van ouders die noodzakelijke functies uitoefenen. Wanneer sporters klaar zijn met hun wedstrijd vallen zij onder toeschouwers/ publiek.

 

Tennissen

Dubbelen is toegestaan mits men onderling 1,5 meter afstand bewaart. Dus niet samen op het bankje zitten, van speelhelft wisselen tegen de klok in, handen wassen direct na het sporten. De trainingen van TAA gaan door zoals gepland. Kom niet te vroeg en verlaat het park direct na de training of vrij spelen. De competities zijn beëindigd. De KNLTB zal geen competitiebijdragen restitueren. De interne Wintercompetitie editie 2020-2021 gaat niet door. Tossen en de laddercompetitie zijn niet toegestaan.

 

Verantwoording

Als uitgangspunt voor dit en volgende protocollen geldt dat wij zoveel als mogelijk aansluiten bij de landelijke en regionale richtlijnen zoals die worden bekend gemaakt. Wij realiseren ons dat voor sommige leden dit niet ver genoeg zal gaan en voor anderen te ver. Het bestuur heeft besloten richtlijnen zoals opgesteld door externe experts en deskundigen leidend te laten zijn voor protocollen van ATC-Buiten.

 

Vragen?

Heb je vragen? Mail [email protected] of kijk op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport of op https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/verenigingen/veelgestelde-vragen 

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 36 532 2522

ATC-Buiten

Dwangmolenstraat 20
1333 GW Almere